Zdravotnická zařízení JMK

Informace o umístění lůžkových nemocničních zařízení, výjezdových stanovišť ZZS JMK, hemodializačních pracovišť, pracovišť počítačové tomografie a dalších na území Jihomoravského kraje.

Launch website