munimap

Javascriptová knihovna umožňující zobrazení interaktivních plánů budov a místností Masarykovy univerzity.

Launch website