Mapová aplikace katastrálních map JMK

Plně funkční mapová aplikace katastrálních map JMK: ÚKM (2013), hranice katastrálních území, katastrální mapy ČÚZK, definiční body budov a parcel, Nahlížení do katastru nemovitostí, vyhledávání a další funkce.

Launch website