Mapa bytové výstavby

Stránka nabízí barevné rozlišení množství dokončených bytů a přírůstek obyvatel od roku 1997 do roku 2016 v okresech celé České republiky.

Launch website