Evidence zvěře sražené na silnicích a železnicích

Evidence zvěře sražené na silnicích a železnicích

Mapová aplikace vykreslující srážky se zvěří na území ČR. Pro detailnější analýzu situace jsou k dispozici grafy a časové animace.

Launch website