Akciové organizace města Brna

Akciové společnosti vlastněné nebo většinovým podílem statutárního města Brna.