17 datových sad nalezeno

Tagy: podnikání

Filtrovat výsledky
 • MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ

  Indikátor zjišťuje míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol všech forem studia nacházejících se ve městě Brně v míře podrobnosti dle jednotlivých fakult. Jedná se o míru...
 • VÝSLEDKY V&V – PATENTY

  Statistiky výsledků výzkumu a vývoje se věnují výstupům plynoucím z vědeckovýzkumné činnosti. Do této oblasti patří informace o vědeckých publikacích a jejich citacích, o...
 • BROWNFIELDY

  V rámci tohoto indikátoru se sleduje počet revitalizovaných brownfieldů a jejich přibližná rozloha (ha). Dále počet lokalit evidovaných jako brownfields a jejich původní...
 • VELETRŽNÍ PRŮMYSL V BRNĚ

  V rámci indikátorové karty „Veletržní průmysl v Brně“ byly vytipovány tři kvantitativní indikátory udávající přehled o celkovém počtu vystavovatelů, o celkovém počtu...
 • LETIŠTĚ BRNO

  Pro indikátorovou kartu „Letiště Brno“ byly vytipovány tři indikátory udávající přehled o výkonech letiště: počet pohybů letadel, počet odbavených cestujících a objem CARGO...
 • PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO BRNA

  Přímé zahraničních investice (PZI) mají jednoznačně pozitivní dopady na ekonomiku města. Ucelená statistika kumulativní sumy PZI je vytvářena každoročně Českou národní bankou...
 • PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU NÁVŠTĚVNÍKA / POČET PŘENOCOVÁNÍ

  Průměrná doba (délka) pobytu vyjadřuje, jak dlouho pobývali v ubytovacích zařízeních hosté. Tento ukazatel je o jednotku vyšší než průměrný počet přenocování. Průměrný počet...
 • POČET LŮŽEK V HOTELECH ***/****/*****

  Indikátor Počet lůžek v hotelech představuje počet lůžek trvale určených pro noční odpočinek hostů. Nezapočítávají se lůžka pro ubytování personálu a majitelů ani tzv. lůžka,...
 • POČET KAPACIT PRO KONGRESY

  Indikátor Počet kapacit pro kongresy zahrnuje zařízení (objekty) s vhodnými prostory pro pořádání kongresů a udává, kolik takových zařízení se na území města nachází. Podle...
 • ZAMĚSTNANCI V ICT, STROJÍRENSTVÍ, LIFE SCIENCE A ELEKTROTECHNICE

  Indikátor sleduje počet zaměstnanců ve vybraných sektorech.
 • PRŮMĚRNÉ NÁJEMNÉ MALOOBCHODNÍCH, KANCELÁŘSKÝCH, VÝROBNÍCH A OBCHODNÍCH PROSTOR

  Indikátor průměrné nájemné maloobchodních, kancelářských, výrobních a obchodních prostor (EUR/m2/měsíc) sleduje vývoj realitního trhu, přičemž pokles průměrného nájemného...
 • POČET EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ

  Indikátor sleduje počet ekonomických subjektů (v členění na fyzické a právnické osoby) na území okresu Brno-město a na území Jihomoravského kraje registrovaných v Registru...
 • OBYVATELSTVO PODLE EKONOMICKÉ AKTIVITY V BRNĚ

  Indikátor Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (EA) sleduje počty ekonomicky aktivních obyvatel. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří zaměstnaní a nezaměstnaní. Do...
 • POČET UCHAZEČŮ V BRNĚ NA 1 VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

  Indikátor ukazuje, jaká je poptávka a nabídka na trhu práce. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je syntetickým indikátorem, který na jedné straně ukazuje, kolik je...
 • PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB

  Indikátor vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Jedná se o jeden ze základních ukazatelů hospodářské kondice...
 • PRŮMĚRNÁ MZDA

  Kvantitativní indikátor Průměrná mzda ukazuje nejen jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy, ale také to, jak si vede okres Brno-město v porovnání s průměrem okresu...
 • HDP MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

  Hodnoty v tabulce jsou vyjádřením dosahované úrovně HDP na 1 obyvatele v daném městě/kraji vztažené k průměrnému HDP na 1 obyvatele za 28 členských zemí EU, tj. EU28 = 100 %....
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).