5 datových sad nalezeno

Tagy: chráněné území

Filtrovat výsledky
 • Velkoplošná zvláště chráněná území

  Hranice velkoplošných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (která vznikají nařízením vlády České republiky) - národního parku a...
 • Přírodní parky

  Hranice přírodních parků, které jsou přebírána z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Přírodní parky jsou obecně chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně...
 • Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území

  Hranice ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území - národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek....
 • Maloplošná zvláště chráněná území

  Hranice maloplošných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (které...
 • Evropsky významné lokality

  Hranice evropsky významných lokalit, které jsou přebírány z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Evropsky významné lokality jsou součástí soustavy chráněných území...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).