8 datových sad nalezeno

Tagy: životní prostředí

Filtrovat výsledky
 • Odpadové hospodářství - Indikátory

  Zjišťuje se množství vyprodukovaného odpadu v rozdělení na separovaný, skládkovaný a spalovaný odpad.
 • Pasport geologie - Vrty a studny

  Hydrogeologické objekty - hydrogeologické průzkumné a monitorovací vrty, studny, hydrogeologické čerpané vrty (tj. hydrogeologické objekty pravidelně čerpané převážně pro...
 • Pasport geologie - Průmyslové areály

  Průmyslové areály, kde v minulosti bylo nebo je nakládáno s látkami škodlivými životnímu prostředí nebo zde byla provozována činnost, při které mohlo dojít k negativnímu...
 • JAKOST VODY VE SVRATCE A SVITAVĚ

  Jakost vody je podrobně sledována ČHMÚ. Pro účely indikátorové soustavy byly vybrány výsledky ze dvou měřících stanic na území města Brna. Samotná data jsou brána z hydrologické...
 • IMISNÍ ZÁTĚŽ OVZDUŠÍ PM10, NO2

  V rámci předkládaného indikátoru se zjišťuje vývoj hodnot PM10 (jemné prachové částice) a NO2 (oxid dusičitý) v ovzduší. Imisní zátěž ovzduší významně ovlivňuje kvalitu ovzduší...
 • POČET VYSÁZENÝCH STROMŮ

  V rámci předkládaného indikátoru se zjišťuje péče o stromy - rozděleno na výsadbu, asanaci, bilanci a ořezy - ve správě příspěvkové organizace města Brna – Veřejné zeleně města...
 • VEŘEJNÉ VÝDAJE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  V rámci indikátoru se zjišťují celkové výdaje z rozpočtu města Brna na oblast ochrany životního prostředí v jednotlivých letech.
 • ZATÍŽENÍ HLUKEM

  Zatížení hlukem je jedním z faktorů, který významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel měst. Nadměrný hluk se negativně projevuje na komfortu bydlení, stresové zátěži obyvatel a...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).