168 datových sad nalezeno

Filtrovat výsledky
 • Památky

  Data pasportu památek vedených v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu http://pamatkovykatalog.cz/.
 • Přírodní parky

  Hranice přírodních parků, které jsou přebírána z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Přírodní parky jsou obecně chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně...
 • Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území

  Hranice ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území - národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek....
 • Objekty drobné architektury

  Data pasportu objektů drobné architektury, které spravuje Odbor kultury a jednotlivé úřady městských částí. Jedná se o menší objekty, které nejsou vedené v Památkovém katalogu...
 • Mobiliář městských částí - Vodní prvky

  Mobiliář může obsahovat kašny a vodotrysky, pítka, závlahy, hydranty apod. Součástí dat mohou být fotografie. Data vznikla na základě potřeb úřadů městských částí vést si a...
 • Mobiliář městských částí - Odpadkové koše

  Mobiliář obsahuje odpadkové koše - součástí dat může být typ koše, použitý materiál, technický stav a fotografie. Data vznikla na základě potřeb úřadů městských částí vést si a...
 • Mobiliář městských částí - Nábytek a vybavení

  Mobiliář může obsahovat přístřešky, lavičky a sedátka, stoly, posezení, sušáky na prádlo, klepadla na koberce, drobné stavby, ohniště nebo gril apod. Součástí dat může být...
 • Mobiliář městských částí - Městský orientační a informační systém

  Mobiliář může obsahovat orientační cedule, zastávkové označníky, informační a zákazové tabule, pamětní desky, turistické rozcestníky KČT apod. Součástí dat mohou být fotografie....
 • Mobiliář městských částí - Jiné

  Mobiliář může obsahovat telefonní budky, poštovní schránky, nádoby na zimní posyp, kamery, monitorovací zařízení, mobilní WC, psí pisoáry, výuková zařízení, stožáry, sloupy,...
 • Mobiliář městských částí - Hřiště a herní prvky

  Mobiliář může obsahovat bodové znázornění hřišť, dětských hřišť, herních prvků dětských hřišť, výsledkových tabulí, sportovního vybavení apod. Součástí dat mohou být fotografie....
 • Mobiliář městských částí - Doprava

  Mobiliář může obsahovat stojany a boxy na kola, nájezdové rampy pro hendikepované, ukazatele (měřiče) rychlosti, parkomaty, dopravní kamery, dopravní značky apod. Součástí dat...
 • Mateřské školy v Brně

  Mateřské školy, u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Součástí je kód školy dle...
 • Mapa přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně

  Zdravotnická zařízení s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (invalidé, rodiče s kočárky apod.). Je zde popsán přístup k objektu od...
 • Mapa přístupnosti centra města Brna

  Významné instituce a další vytipované budovy s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (invalidé, rodiče s kočárky apod.). Jsou zahrnuty...
 • Maloplošná zvláště chráněná území

  Hranice maloplošných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (které...
 • Klad mapových listů pozemkového katastru

  Klad mapových listů pozemkového katastru (PK) vznikl pro jednodušší orientaci v mapách PK a zobrazuje dostupné rastry PK map v GISMB. Jedná se historická data, která lze doplnit...
 • Klad mapových listů - SMO5

  Datová sada obsahující klad Státní mapy 1:5000 - odvozené (SMO5). Jedná se o nejrozšířenější druh mapy státního mapového díla v souřadném systému S-JTSK.
 • Katastr nemovitostí

  Katastr nemovitostí (KN) tvoří vybrané části Souboru popisných informací (SPI) a Souboru grafických informací (SGI) automatizovaného informačního systému Českého úřadu...
 • Instituce řešící problematiku domácího násilí

  Instituce zabývající se problematikou domácího násilí (specializované poradny, manželské a rodinné poradny, krizová centra, azylová zařízení, orgány sociálně právní ochrany...
 • Inženýrské sítě

  Je to součást Digitální technické mapy města Brna. Sítě se zobrazují dle smluvních podmínek jednotlivých správců sítí. Zdrojem jsou sítě od jednolivých správců sítí, a sítě z...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).