9 datových sad nalezeno

Organizace: Oddělení dat, analýz a evaluací Skupiny: Vzdělání

Filtrovat výsledky
 • Brno v číslech

  Publikace vycházející od roku 2000 nabízí mnoho dlouhodobých časových řad. Do budoucna plánujeme přechod z PDF formy na elektronickou databázi.
 • STIPENDIA NADANÝM DOKTORSKÝM STUDENTŮM

  Město Brno finančně podporuje nadané doktorské studenty prostřednictvím soutěže „Brno Ph.D. talent“. Tato soutěž nabízí doktorským studentům čtyř brněnských veřejných univerzit...
 • ZAHRANIČNÍ VAZBY BRNĚNSKÝCH UNIVERZIT

  V rámci indikátorové karty „Zahraniční vazby brněnských univerzit“ byly identifikovány dva indikátory udávající přehled jednak o celkovém počtu zahraničních studentů studujících...
 • POČET ABSOLVENTŮ BRNĚNSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

  Indikátor vypovídá o celkovém počtu absolventů (bakalářské, magisterské a doktorské formy studia; prezenční i distanční forma) vysokých škol města Brna (jak veřejných, tak...
 • POČET STUDENTŮ VŠ V BRNĚ

  Tento kvantitativní indikátor udává přehled o celkovém počtu vysokoškolských studentů ve městě Brně. Indikátor se vztahuje k posilování profilu města Brna jako univerzitního...
 • ZÁKLADNÍ, MATEŘSKÉ A STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ V BRNĚ

  Tato indikátorová karta se zabývá předškolním, školním a středoškolským vzděláváním v Brně a jejich vývojem. V jednotlivých tabulkách jsou zachyceny počty škol, kapacita škol a...
 • VÝSLEDKY V&V – PATENTY

  Statistiky výsledků výzkumu a vývoje se věnují výstupům plynoucím z vědeckovýzkumné činnosti. Do této oblasti patří informace o vědeckých publikacích a jejich citacích, o...
 • VÝZKUM A VÝVOJ V BRNĚ

  počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, počet pracovišť ve výzkumu a vývoji a výdaje na výzkum a vývoj (v mil. Kč), vždy za jednotlivé roky. Indikátory se nevztahují jen k...
 • Sociologický výzkum - chování studentu VŠ

  Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi studenty, které se opakuje v dvouletých cyklech.
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).