19 datových sad nalezeno

Skupiny: Vzdělání

Filtrovat výsledky
 • Statistická ročenka Jihomoravského kraje - 2016

  Tradiční publikace ČSÚ s mnoha informacemi o městě Brně
 • Zpráva o činnosti města

  Dlouhodobá publika, kde lze nalézt mnoho informací o činnosti města.
 • Brno v číslech

  Publikace vycházející od roku 2000 nabízí mnoho dlouhodobých časových řad. Do budoucna plánujeme přechod z PDF formy na elektronickou databázi.
 • Základní školy v Brně

  Sídla základních školu u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Seznam neobsahuje církevní a soukromé školy. Součástí je...
 • Mateřské školy v Brně

  Mateřské školy, u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Součástí je kód školy dle...
 • Adresní body přiřazené dle spádovosti k ZŠ

  Adresní body s kódem škol pro přiřazení ke spádovým základním školám. Vytvořeno dle přílohy platné vyhlášky o spádovosti základních škol. Data jsou zobrazena v aplikaci...
 • Adresní body přiřazené dle spádovosti k MŠ

  Adresní body s kódem škol pro přiřazení ke spádovým mateřským školám. Vytvořeno dle přílohy platné vyhlášky o spádovosti mateřských škol. Data jsou zobrazena v aplikaci...
 • STIPENDIA NADANÝM DOKTORSKÝM STUDENTŮM

  Město Brno finančně podporuje nadané doktorské studenty prostřednictvím soutěže „Brno Ph.D. talent“. Tato soutěž nabízí doktorským studentům čtyř brněnských veřejných univerzit...
 • ZAHRANIČNÍ VAZBY BRNĚNSKÝCH UNIVERZIT

  V rámci indikátorové karty „Zahraniční vazby brněnských univerzit“ byly identifikovány dva indikátory udávající přehled jednak o celkovém počtu zahraničních studentů studujících...
 • POČET ABSOLVENTŮ BRNĚNSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

  Indikátor vypovídá o celkovém počtu absolventů (bakalářské, magisterské a doktorské formy studia; prezenční i distanční forma) vysokých škol města Brna (jak veřejných, tak...
 • POČET STUDENTŮ VŠ V BRNĚ

  Tento kvantitativní indikátor udává přehled o celkovém počtu vysokoškolských studentů ve městě Brně. Indikátor se vztahuje k posilování profilu města Brna jako univerzitního...
 • ZÁKLADNÍ, MATEŘSKÉ A STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ V BRNĚ

  Tato indikátorová karta se zabývá předškolním, školním a středoškolským vzděláváním v Brně a jejich vývojem. V jednotlivých tabulkách jsou zachyceny počty škol, kapacita škol a...
 • VÝSLEDKY V&V – PATENTY

  Statistiky výsledků výzkumu a vývoje se věnují výstupům plynoucím z vědeckovýzkumné činnosti. Do této oblasti patří informace o vědeckých publikacích a jejich citacích, o...
 • VÝZKUM A VÝVOJ V BRNĚ

  počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, počet pracovišť ve výzkumu a vývoji a výdaje na výzkum a vývoj (v mil. Kč), vždy za jednotlivé roky. Indikátory se nevztahují jen k...
 • Sociologický výzkum - chování studentu VŠ

  Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi studenty, které se opakuje v dvouletých cyklech.
 • Muzea a galerie

  Veřejný přehled muzeí a galerií v Brně
 • Kulturní centra

  Veřejný přehled kulturních center, zařízení v Brně
 • Hrady a zámky

  Veřejný přehled zámků a hradů v Brně a okolí
 • Knihovna Muzea města Brna

  Databáze knihovny Muzea
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).