37 datových sad nalezeno

Skupiny: Technická infrastruktura

Filtrovat výsledky
 • Statistická ročenka Jihomoravského kraje - 2016

  Tradiční publikace ČSÚ s mnoha informacemi o městě Brně
 • Územně analytické podklady

  Úplná aktualizace ÚAP 2016 byla dle ustanovení § 29 stavebního zákona projednána v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích s obcí ve svém správním...
 • Zpráva o činnosti města

  Dlouhodobá publika, kde lze nalézt mnoho informací o činnosti města.
 • Brno v číslech

  Publikace vycházející od roku 2000 nabízí mnoho dlouhodobých časových řad. Do budoucna plánujeme přechod z PDF formy na elektronickou databázi.
 • Parcely SMB

  Parcely SMB jsou majetkové selekce grafických, vektorových dat dle požadavků MO MMB z dat ISKN. Jsou to prakticky parcelní polygony s vizualizací k příslušné majetkové...
 • Vybavení hřbitovů

  Obsahuje automaty na svíčky, infotabule, vchody, odpadkové koše, kontejnery, kaple, kříže, pomníky, sochy, zdroje vody. Data vytvořena na základě podkladů od Správy hřbitovů a...
 • Vrstevnice

  Vyhlazené vrstevnice základní (po 1 m) a vrstevnice zdůrazněné (po 5 m) vznikly odvozením ze zdrojových dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace, který vytvořil ČÚZK z...
 • Volební okrsky

  Hranice volebních okrsků přebrané a denně aktualizované z informačního systému registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedeného na ČÚZK. Data jsou zobrazena v...
 • Volební místnosti

  Volební místnosti zpracované na základě podkladů získaných od příslušných obecních či městských úřadů. Data jsou zobrazena v aplikaci Kam jít volit http://volby.tmapy.cz
 • Uliční graf

  Uliční graf je liniový model uliční sítě, který je jednou ze základních referenčních datových sad pro územní identifikaci a agendy pracující s uličními úseky (např. Koordinace...
 • Svěření majetku MČ

  Svěření majetku městským částem, jsou data o nemovitém majetku SMB, zapisovaná na základě procesu svěřování majetku města MČ dle čl. 75 Statutu města Brna a č. 5 Přílohy Statutu...
 • Správa majetku SMB

  Správa majetku SMB, jsou data o nemovitém majetku SMB, zapisovaná na základě Metodiky zajištění správy nem. maj. včetně fyzické kontroly pozemku a její evidence z roku 2014....
 • Sklon komunikací Brno-střed

  Geodeticky zaměřené sklony komunikací za účelem stanovení výše poplatků pro restaurační zahrádky s podestou.
 • Restaurační zahrádky Brno-střed

  Restaurační zahrádky zmapované v roce 2016 Úřadem městské části Brno-střed v souvislosti s vytvářením metodiky pro schvalování restauračních zahrádek a výběrem poplatků....
 • Pasport podzemních prostor

  Mapa objektů historického podzemí na území města Brna. Podrobné informace o jednotlivých objektech jsou v agendové aplikaci Pasport podzemních prostor.
 • Pasport geologie - Vrty a studny

  Hydrogeologické objekty - hydrogeologické průzkumné a monitorovací vrty, studny, hydrogeologické čerpané vrty (tj. hydrogeologické objekty pravidelně čerpané převážně pro...
 • Pasport geologie - Průmyslové areály

  Průmyslové areály, kde v minulosti bylo nebo je nakládáno s látkami škodlivými životnímu prostředí nebo zde byla provozována činnost, při které mohlo dojít k negativnímu...
 • Mobiliář městských částí - Vodní prvky

  Mobiliář může obsahovat kašny a vodotrysky, pítka, závlahy, hydranty apod. Součástí dat mohou být fotografie. Data vznikla na základě potřeb úřadů městských částí vést si a...
 • Mobiliář městských částí - Odpadkové koše

  Mobiliář obsahuje odpadkové koše - součástí dat může být typ koše, použitý materiál, technický stav a fotografie. Data vznikla na základě potřeb úřadů městských částí vést si a...
 • Mobiliář městských částí - Nábytek a vybavení

  Mobiliář může obsahovat přístřešky, lavičky a sedátka, stoly, posezení, sušáky na prádlo, klepadla na koberce, drobné stavby, ohniště nebo gril apod. Součástí dat může být...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).