40 datových sad nalezeno

Skupiny: Lidé a bydlení

Filtrovat výsledky
 • Statistická ročenka Jihomoravského kraje - 2016

  Tradiční publikace ČSÚ s mnoha informacemi o městě Brně
 • Zpráva o činnosti města

  Dlouhodobá publika, kde lze nalézt mnoho informací o činnosti města.
 • Brno v číslech

  Publikace vycházející od roku 2000 nabízí mnoho dlouhodobých časových řad. Do budoucna plánujeme přechod z PDF formy na elektronickou databázi.
 • Průběh hlasování Dáme na Vás

  Průběh hlasování v prvním ročníku participativního rozpočtu v Brně
 • Volební okrsky

  Hranice volebních okrsků přebrané a denně aktualizované z informačního systému registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedeného na ČÚZK. Data jsou zobrazena v...
 • Volební místnosti

  Volební místnosti zpracované na základě podkladů získaných od příslušných obecních či městských úřadů. Data jsou zobrazena v aplikaci Kam jít volit http://volby.tmapy.cz
 • Pronájmy

  Evidence pronájmů, pachtů, výpůjček a užívání nemovitého majetku SMB. Zprvu šlo o smlouvy sjednané z úrovně MO, nyní se připojují i ostatní odbory a MČ (MČ Brno - Královo Pole)....
 • Poválečná architektura

  Vybrané budovy poválečné architektury. Data byla vytvořena v rámci projektu "Vypracování hodnotící metodiky architektury z let 1945 – 1979"...
 • Památky

  Data pasportu památek vedených v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu http://pamatkovykatalog.cz/.
 • Objekty drobné architektury

  Data pasportu objektů drobné architektury, které spravuje Odbor kultury a jednotlivé úřady městských částí. Jedná se o menší objekty, které nejsou vedené v Památkovém katalogu...
 • Mobiliář městských částí - Hřiště a herní prvky

  Mobiliář může obsahovat bodové znázornění hřišť, dětských hřišť, herních prvků dětských hřišť, výsledkových tabulí, sportovního vybavení apod. Součástí dat mohou být fotografie....
 • Mapa přístupnosti centra města Brna

  Významné instituce a další vytipované budovy s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (invalidé, rodiče s kočárky apod.). Jsou zahrnuty...
 • Katastr nemovitostí

  Katastr nemovitostí (KN) tvoří vybrané části Souboru popisných informací (SPI) a Souboru grafických informací (SGI) automatizovaného informačního systému Českého úřadu...
 • Instituce řešící problematiku domácího násilí

  Instituce zabývající se problematikou domácího násilí (specializované poradny, manželské a rodinné poradny, krizová centra, azylová zařízení, orgány sociálně právní ochrany...
 • Family Pointy

  Seznam Family pointů - tedy bezbariérových míst pro rodiny, kde je možné přebalit a nakrmit malé děti, využít dětský koutek nebo získat informační letáky. Na některých Family...
 • HUSTOTA ZALIDNĚNÍ

  Indikátor určuje hustotu zalidnění obyvatel ve městě Brně, tedy kolik obyvatel v průměru žije na 1 km2.
 • VEŘEJNÉ VÝDAJE NA KULTURU, PAMÁTKY A CÍRKVE

  Indikátor udává počet prostředků vydaných ročně z rozpočtu města na kulturu a památky a indikuje veřejnou podporu do oblasti kultury a cestovního ruchu.
 • BYDLENÍ / SOCIÁLNÍ PÉČE

  Do této indikátorové karty jsou sloučeny ukazatele týkající se oblasti bydlení ve vztahu k sociální péči.
 • CENA BYDLENÍ / PRŮMĚRNÝ NÁJEM V BRNĚ

  Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města z hlediska věku jeho obyvatel....
 • DOKONČENÉ BYTY NA 1 000 OBYVATEL

  Indikátor sleduje počet dokončených bytů v Brně (včetně vývoje v desetiletém horizontu) v přepočtu na 1 000 obyvatel.
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).