17 datových sad nalezeno

Skupiny: Doprava

Filtrovat výsledky
 • Statistická ročenka Jihomoravského kraje - 2016

  Tradiční publikace ČSÚ s mnoha informacemi o městě Brně
 • Ročenka dopravy BKOM

  Publikace o dopravě v Brně ve formě PDF
 • Dopravní nehody

  Data o všech nehodách od Policie ČR
 • Dopravní nehody - Indikátory

  Indikátory týkající se nehod v Brně byly zjištěny ze Statistických ročenek Jihomoravského kraje za jednotlivé roky; tyto údaje byly převzaty z pramenů Policejního prezidia ČR.
 • Zpráva o činnosti města

  Dlouhodobá publika, kde lze nalézt mnoho informací o činnosti města.
 • Brno v číslech

  Publikace vycházející od roku 2000 nabízí mnoho dlouhodobých časových řad. Do budoucna plánujeme přechod z PDF formy na elektronickou databázi.
 • Mobiliář městských částí - Doprava

  Mobiliář může obsahovat stojany a boxy na kola, nájezdové rampy pro hendikepované, ukazatele (měřiče) rychlosti, parkomaty, dopravní kamery, dopravní značky apod. Součástí dat...
 • Cykloopatření

  Data obsahují platná cykloopatření - stezky pro cyklisty, stezky pro chodce a cyklisty, povolené vjezdy cyklistů v protisměru, vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty a piktogramové...
 • KONGESCE

  Indikátor sleduje intenzitu automobilové dopravy na sledovaných dálnicích a silnicích komunikační sítě města. Udává vzestup celkových cestovních časů v porovnání s normální...
 • INTENZITA DOPRAVY NA SLEDOVANÝCH PROFILECH KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MĚSTA

  Indikátor sleduje intenzitu automobilové dopravy na sledovaných dálnicích a silnicích komunikační sítě města.
 • DÉLKA NOVĚ VYBUDOVANÝCH ÚSEKŮ VELKÉHO MĚSTSKÉHO OKRUHU

  Data jsou získávána z webové prezentace VMO na adrese http://www.mestsky-okruh-brno.cz/ a z oficiálních brožur Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Data jsou za všechny úseky...
 • DÉLKA CYKLISTICKÝCH STEZEK A CYKLOPRUHŮ

  Ve sběru dat o cyklodopravě spočívá jistý nedostatek v rozlišování jednotlivých cykloopatření. Existuje základní dělení na cyklotrasy, cyklopruhy a cyklostezky (viz výše). Ve...
 • POČET NOVĚ VYBUDOVANÝCH ČI ZREKONSTRUOVANÝCH TERMINÁLŮ

  Indikátor udává počet nově vybudovaných či zrekonstruovaných dopravních terminálů v Brně a Jihomoravském kraji.
 • POČET JÍZD CESTUJÍCÍCH V RÁMCI IDS/DPMB

  Indikátor zjišťuje počet uskutečněných jízd v rámci Integrovaného dopravního systému - IDS a Dopravního podniku města Brna – DPMB (v miliónech jízd, přičemž pojem jízda není...
 • DĚLBA PŘEPRAVNÍ PRÁCE

  Indikátor zjišťuje podíl jednotlivých druhů přepravy cestujících (obyvatel Brna) na celkovém výkonu dělby přepravní práce. Jedná se o proměnnou získávanou pomocí opakujících se...
 • LETIŠTĚ BRNO

  Pro indikátorovou kartu „Letiště Brno“ byly vytipovány tři indikátory udávající přehled o výkonech letiště: počet pohybů letadel, počet odbavených cestujících a objem CARGO...
 • BlaBlaCar

  Data o službě BlaBlaCar ve vztahu k Brnu v roce 2016
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).