Volební okrsky

Hranice volebních okrsků přebrané a denně aktualizované z informačního systému registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedeného na ČÚZK. Data jsou zobrazena v aplikaci Kam jít volit http://volby.tmapy.cz

Data a zdroje

Tato datová sada neobsahuje data

Doplňující informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno 19 Leden 2018, 17:00 (CET)
Vytvořeno 9 Listopad 2017, 03:05 (CET)
Periodicita aktualizace http://linked.opendata.cz/resource/accrualPeriodicity/
URI souvisejícího geografického území https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/
Klasifikace dle EUROVOC http://localhost/base/