Ochrana přírody

URL: http://gis.brno.cz/arcgis/rest/services/PUBLIC/ochrana_prirody/FeatureServer

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Hranice velkoplošných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (která vznikají nařízením vlády České republiky) - národního parku a chráněných...

Zdroj: Velkoplošná zvláště chráněná území

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Leden 19, 2018
Vytvořeno Leden 19, 2018
Formát media-types/arcgis
Odkaz na podmínky užití http://localhost/base/
Odkaz na schéma datového zdroje http://localhost/base/