Velkoplošná zvláště chráněná území

Hranice velkoplošných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (která vznikají nařízením vlády České republiky) - národního parku a chráněných krajinných oblastí. Data jsou přebírána z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Data jsou zobrazena v aplikaci Ochrana přírody.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Ing. Ludmila Foltýnková
Naposledy aktualizováno 19 Leden 2018, 17:00 (CET)
Vytvořeno 9 Listopad 2017, 03:05 (CET)
Periodicita aktualizace http://linked.opendata.cz/resource/accrualPeriodicity/
URI souvisejícího geografického území https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/
Klasifikace dle EUROVOC http://localhost/base/