Územně analytické podklady

Úplná aktualizace ÚAP 2016 byla dle ustanovení § 29 stavebního zákona projednána v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích s obcí ve svém správním obvodu tj. v Radě města Brna na schůzi R7/093 konané dne 20.12.2016 a upravena podle výsledků projednání.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno 31 Leden 2018, 13:23 (CET)
Vytvořeno 31 Leden 2018, 13:22 (CET)
Stupeň sdílení otevřená
Stav nový
Poskytovatel dat Statutární město Brno
Periodicita aktualizace 2 roky
Typ územního prvku RÚIAN Území státu
Kód územního prvku RÚIAN Městská část