Přírodní parky

Hranice přírodních parků, které jsou přebírána z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Přírodní parky jsou obecně chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která vznikají vyhláškou krajského úřadu.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Ing. Ludmila Foltýnková
Naposledy aktualizováno 19 Leden 2018, 17:00 (CET)
Vytvořeno 9 Listopad 2017, 03:05 (CET)
Periodicita aktualizace http://linked.opendata.cz/resource/accrualPeriodicity/
URI souvisejícího geografického území https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/
Klasifikace dle EUROVOC http://localhost/base/