Statistiky z oblasti odpadového hospodářství za rok 2016

Data z prezentační aplikace Stav Odpadového Hospodářství Brna. Aplikaci můžete najít na: Brno.cz/data nebo zde:

https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=657cfe8f59374ecd94077f979463475c

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Robert Spál
Naposledy aktualizováno 11 Prosinec 2017, 11:06 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2017, 10:39 (CET)
Stupeň sdílení otevřená
Stav nový
Poskytovatel dat Statutární město Brno
Periodicita aktualizace roční
Typ územního prvku RÚIAN Území státu
Kód územního prvku RÚIAN Městská část
Dotčené časové období datové sady od 2016-01-01
Dotčené časové období datové sady do 2016-12-30