Neuvedeno

Data Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) obsahují plochy s kódy BPEJ. Data byla převzata z ČÚZK v roce 2015. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód charakterizující zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. (http://bpej.vumop.cz/)

Data a zdroje

Tato datová sada neobsahuje data

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Ing. Jana Siegelová
Naposledy aktualizováno 11 Únor 2018, 09:23 (CET)
Vytvořeno 19 Leden 2018, 17:00 (CET)
Stupeň sdílení interní
Stav nový
Tiket https://projekty.otevrenamesta.cz/issues/461/
Poskytovatel dat Statutární město Brno
Periodicita aktualizace 2 roky
URI souvisejícího geografického území https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/
Typ územního prvku RÚIAN Území státu
Kód územního prvku RÚIAN Městská část
Klasifikace dle EUROVOC http://localhost/base/