Mobiliář městských částí - Odpadkové koše

Mobiliář obsahuje odpadkové koše - součástí dat může být typ koše, použitý materiál, technický stav a fotografie. Data vznikla na základě potřeb úřadů městských částí vést si a udržovat přehled o městském mobiliáři. Data byla sesbírána terénním mapováním (převážně v letech 2015-2017) nebo byla převzata z pasportu zeleně. Naplnění a údržba dat je v kompetenci jednotlivých úřadů městských částí a liší se tedy v rozsahu mapovaných prvků, míře podrobnosti a způsobu aktualizace. Některé městské části nejsou zmapovány vůbec.

Data a zdroje

Tato datová sada neobsahuje data

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Mgr. Alena Bodnárová
Naposledy aktualizováno 19 Leden 2018, 17:00 (CET)
Vytvořeno 9 Listopad 2017, 03:04 (CET)
Periodicita aktualizace http://linked.opendata.cz/resource/accrualPeriodicity/
URI souvisejícího geografického území https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/
Klasifikace dle EUROVOC http://localhost/base/