Mobiliář městských částí - Doprava

Mobiliář může obsahovat stojany a boxy na kola, nájezdové rampy pro hendikepované, ukazatele (měřiče) rychlosti, parkomaty, dopravní kamery, dopravní značky apod. Součástí dat mohou být fotografie. Data vznikla na základě potřeb úřadů městských částí vést si a udržovat přehled o městském mobiliáři. Data byla převzata z pasportu zeleně a v některých případech doplněna terénním mapováním. Naplnění a údržba dat je v kompetenci jednotlivých úřadů městských částí a liší se tedy v rozsahu mapovaných prvků, míře podrobnosti a způsobu aktualizace. Některé městské části nejsou zmapovány vůbec.

Data a zdroje

Tato datová sada neobsahuje data

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Mgr. Alena Bodnárová
Naposledy aktualizováno 19 Leden 2018, 17:00 (CET)
Vytvořeno 9 Listopad 2017, 03:04 (CET)
Periodicita aktualizace http://linked.opendata.cz/resource/accrualPeriodicity/
URI souvisejícího geografického území https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/
Klasifikace dle EUROVOC http://localhost/base/