Kriminalita - Indikátory

Brno je druhé největší město České republiky, které se vzhledem ke své velikosti potýká i s vyšší koncentrací sociálně patologických jevů. Tomu odpovídá i vyšší míra kriminality. V rámci indikátorové karty „Kriminalita v Brně“ byly vytipovány dva kvantitativní indikátory udávající přehled o počtu zjištěných přestupků a zjištěných trestných činů na území města Brna.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Dvořák
Naposledy aktualizováno 31 Leden 2018, 14:19 (CET)
Vytvořeno 17 Leden 2018, 13:46 (CET)
Stupeň sdílení otevřená
Stav nový
Tiket https://projekty.otevrenamesta.cz/issues/457/
Poskytovatel dat Statutární město Brno
Periodicita aktualizace roční
Typ územního prvku RÚIAN Území státu
Kód územního prvku RÚIAN Městská část