Evropsky významné lokality

Hranice evropsky významných lokalit, které jsou přebírány z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Evropsky významné lokality jsou součástí soustavy chráněných území Natura 2000 dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť. České evropsky významné lokality vznikají nařízením vlády. Data jsou zobrazena v aplikaci Ochrana přírody.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Ing. Ludmila Foltýnková
Naposledy aktualizováno 19 Leden 2018, 17:00 (CET)
Vytvořeno 9 Listopad 2017, 03:04 (CET)
Periodicita aktualizace http://linked.opendata.cz/resource/accrualPeriodicity/průběžně-aktualizováno
URI souvisejícího geografického území https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/
Klasifikace dle EUROVOC http://localhost/base/