Ekonomická aktivita

Data obsahují soupis firem se sídlem v Brně. Součástí dat je název firmy, sídlo, kategorie počtu zaměstnanců, apod. Data vznikla na základě údajů z databáze Albertina http://www.albertina.cz firmy Bisnode Česká republika, a.s. a databáze Zájmové body (POI) http://www.ceda.cz/cs/produkty/zajmove-body/ firmy Central European Data Agency, a.s.. Odvozenou vrstvou jsou oblasti s nejvyšší koncentrací ekonomické aktivity (dle počtu fíremních sídel, počtu zaměstnanců apod.), po jednotlivých odvětvích, dle hustoty zaměstnanců a pod. Služba také obsahuje vrstvu bankomatů, bank a větších obchodů.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Bc. Róbert Spál
Naposledy aktualizováno 31 Leden 2018, 11:26 (CET)
Vytvořeno 9 Listopad 2017, 03:04 (CET)
Periodicita aktualizace http://linked.opendata.cz/resource/accrualPeriodicity/ročně
URI souvisejícího geografického území https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/obce/
Klasifikace dle EUROVOC http://localhost/base/